Med vår nya ekipage som sticker ut lite i färg men rätt logga kör vi via GDL transport åt EON där vi förser tankstationer med gas. 

Denna körning görs med bil och släp och rullar samtliga dagar i veckan med utgång från Kalmar både norr och västerut enligt en specifik slinga.