Skyltar och trafikskyddsanordningar

I samarbete med PEAB drift  arbetar vi för att säkra vägarbetsområden på både trafikverkets och kommunala vägar.
I och med detta samarbete håller vi en depå med TA-material för uthyrning, samt TMA-fordon med utbildade chaufförer.

Susanne • 070-611 70 13 • susanne@oskarshamnstransport.se