Välkommen till Oskarshamns Transport AB

Spol & Slamtjänster

  • Spoltjänster
  • Slamsugning
  • TV-inspektion
  • Rotskärning/fräsning
  • Besiktning oljeavskiljare

Miljö & Anläggning

  • Miljötransporter
  • Anläggningstransporter
  • Vattenleveranser
  • Tvätthall tunga fordon
  • Lastmaskin
© Oskarshamns Transport AB