Spolbilar och Slambilar

I vår verksamhet har vi bred erfarenhet av allt som rör VA/FA sidan. ADR-klassade fordon godkända för transporter av farligt avfall.
Fordonsparken består av Euro-klassade spol- och slambilar med recycling system där vi återvinner vattnet för balans och miljö.

Vi ombesörjer allt ifrån underhållsspolningar för att förhindra driftstopp till mer akuta problem som vi genom dygnet runt tjänst hanterar akut. Underhållsspolningar bör göras vart tredje till femte år – för att kontrollera skick på rörledningar använder vi även filmkamera.

Vi är även numera certifierade för att besikta oljeavskiljare ( 5-års kontroll)

Hetvattenspolningar för effektiv rengöring av rörledningar där det är svårare att få riktigt rent. Hett vatten i kombination med högt tryck är oerhört effektfullt, löser fett och förlänger livslängden på rören.
I all vår verksamhet samarbetar vi med GDL Transport Öst för att kunna erbjuda kunden helhetslösningar där fler aktörer krävs.

Kent • 070-631 70 10 • kent@oskarshamnstransport.se
Akuta problem ring journumret : 070-611 70 15