Lastmaskin för utlastning och transporter i närområde.

För olika uppdrag inom maskintjänster som utlastning , transporter , markberedningar och även vinteruppdrag.
Vi har en  L110G samt en Hydrema 530 som vi själva bemannar med utbildade chaufförer.

Susanne • 070-611 70 13 • susanne@oskarshamnstransport.se