Återkommande stopp?

Inspektion av avlopp/rörledningar.

Har du drabbats av återkommande problem med dina rörledningar rekommenderar vi att utreda var problemen uppkommer.

Vi på Oskarshamns Transport AB kan utföra en rörinspektion av ditt system. Vi granskar i rören från insidan med hjälp av filmutrustning för att se vad som är problemet och hur felet kan åtgärdas. Med hjälp av en kamera som anpassas efter rörets dimension går vi in och filmar hur det ser ut inuti röret och vi kan därmed se exakt vilka insatser som behöver sättas in. Kamerautrustningen filmar i 360 graders vinkel och är vattentät. Där har vi den senaste utrustningen som innehåller både profilmätning samt ovalitetsmätning. Vi redovisar färdiga projekt via VA-online som innebär att ni får en fil till er e-post att granska och spara.  
En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning,
för att kunna komma åt och se var problemet finns.

Vi utför även slutbesiktningar av nyproduktion och underhållsfilmningar, lokalisera olika rör nät, vi samarbetar även  med olika reliningsföretag.
Vi har 2 auktoriserade rörinspektörer som medlemmar i STVF arbetar i WINCAN program med digitala redovisnings protokoll enligt juridiska bestämmelser.

Kent • 070-631 70 10 • kent@oskarshamnstransport.se