Tömning av brunnen

Alla typer av slamsugning, det kan gälla kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och septiktankar.
Servicetömning av byggtoaletter, tömning av oljeavskiljare och tvätt rännor.
Största delen är privatpersoners slutna avloppsbrunnar där vi kör enligt turlistor via KSO , ÖSK även samarbete med Stena Recycling.
Oskarshamns Transport ser även till att ämnen/vätskor som hamnat fel sug upp och transporteras bort till godkända deponier.

Kent • 070-631 70 10 • kent@oskarshamnstransport.se