Rötter eller andra beläggningar

Om man har röranslutningar som går under marken är det stor risk att rötter kan tränga igenom och orsaka stopp, minskat genomflöde.
Detta går inte att spola sönder utan vi använder ett specialverktyg som fräser/skär bort inträngande rötter för att öppna upp för flödet.
Även fräsning av olika beläggningar såsom rostavlagringar.

Kent • 070-631 70 10 • kent@oskarshamnstransport.se