Transport av vatten

Med vår nya vattentank kan vi leverera upp till 11.000 liter som med sin pumputrustning medger snabb tömning samt pumpa upp vatten till olika nivåer.

Dricksvattenbrunnar som sinat har vi möjlighet att fylla på med vatten som håller dricksvatten kvalitet ,kontroll och provtagning hos livsmedelverket.

Pooler / spa som behöver fyllas upp.

Större gårdar med stor besättning som behöver rent vatten.

Områden som drabbats av föroreningar.

Bevattning vid markberedningar , vattning av vägar , gräsmattor samt växtodlingar.

Stora evenemang och festivaler.

Kent • 070-631 70 10 • kent@oskarshamnstransport.se