Stopp i avloppet – kontakta oss!

Om du råkar ut för stopp i avloppet så beror det normalt inte på att avloppsrören är utslitna. Ökad användning av fett och oljor i matlagningen, energibesparingar som ger minskade flöden och lägre varmvattentemperatur bidrar till Stopp i avloppet. Genom att underhålla avloppet & spola avloppsrör på rätt sätt minskar du risken att råka ut för akut avloppsstopp. Om olyckan trotts detta är framme, hjälper Oskarshamns Transport AB dig med att lösa ditt stopp!

Rensa avlopp

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i dina avloppsrör, när det gäller stopp i avlopp är det bra att gå till botten med problemet. Det kan bero på sättningar, ansamlingar av material, rötter, dåligt fall, rörbrott etc.

Stamspolning

Har du problem med att vattnet inte rinner ner ordentligt, bubblar det när du spolar i handfat och toalett eller luktar det illa – då kan det vara värt att spola rent innan det blir stopp. Vi använder en metod som tillåter högre tryck vid spolningen än normalt.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska besiktas vart 5 år och detta har vi certifierad personal  som utför enligt miljökrav.

Kent • 070-631 70 10 • kent@oskarshamnstransport.se