Oskarshamns Transport AB

hanterar transporter av olika typer av avfall, till exempel hushållssopor, slam, restprodukter från anläggningsverksamhet samt farligt avfall (ADR-transporter).
Innehar trafiktillstånd samt tillstånd för farligt avfall och övrigt avfall.

Vi hanterar uppdrag i alla former där krokbil med släp för rangering, lastmaskin är nödvändiga.
Vi hanterar både stora och små uppdrag med stort engagemang, certifierade medarbetare.
Arbetar aktivt för möta marknaden och de krav som ställs på oss som företag med formella utbildningar både intern och externt. Vår samarbetspartner är GDL Transport Öst och tillsammans erbjuder vi helhetslösningar för våra kunder.

Det svåra gör vi direkt,
det omöjliga tar lite längre tid…..

Susanne • 070-611 70 13 • susanne@oskarshamnstransport.se

Kent • 070-631 70 10 • kent@oskarshamnstransport.se