Nu kan vi erbjuda leveranser av dricksvatten, ett av våra viktigaste livsmedel.

-brunnar som sinat

-pooler som ska fyllas

-gårdar med stor besättning, områden som drabbats av förorenat vatten

-större evenemang 

Med vår nya tank kan vi transportera upp till 11 000 liter vatten som även är utrustad med pumputrustning som ger snabb tömning,

samt vid behov kan pumpa upp vatten till olika nivåer.

Tanken är isolerad för att användas året om.